Årsredovisning och revisionsberättelse 2020

Nu finns årsredovisning och revisionsberättelse 2020 på hemsidan. Klicka på menyn För medlemmar, sedan på undermenyn Föreningen och välj Årsredovisning.