Information gällande inglasning på runda balkonger

Med anledning av inkommen synpunkt att listerna mellan glasen på de runda balkongerna kan lossna vid öppning och stängning, ber vi boende på Prismastigen 6 att vara uppmärksamma på detta vid hantering av inglasningen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Brf Fyrtornet och JM