Information om hjärtstartare och instruktionsvideo

I enlighet med stämmobeslut har föreningen köpt in en hjärtstartare. Den finns i ett grönt skåp vid entrén till Prismastigen 6. Hjärtstartaren är enkel att hantera och den innehåller instruktioner som startar vid användning.

Vill du veta mer om hur den fungerar och hur man ska agera vid hjärtstopp så finns det en instruktionsvideo från Härtochlungräddning.se. Gå in på https://www.youtube.com/@Hjartochlungraddningse och klicka på videon med titeln Så använder du hjärtstartare LIFEPAK CR2.