Kallelse till ordinarie föreningsstämma, Brf Fyrtornet Dalénum

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2023 har delats ut i brevlådorna. Kallelsen finns även publicerad på hemsidan. Klicka på menyn För medlemmar, därefter på Föreningen och välj Föreningsstämma.