Kallelse till ordinarie föreningsstämma den 2 juni 2022

Kallelse till ordinarie föreningsstämma den 2 juni 2022 har delats ut i brevlådorna. Kallelsen finns även publicerad på hemsidan. Klicka på menyn För medlemmar, därefter på Föreningen och välj Föreningsstämma. Årsredovisningen kommer att publiceras på hemsidan inom kort. Information kommer när årsredovisningen är tillgänglig.