Protokoll från ordinarie föreningsstämma Brf Fyrtornet Dalénum den 2 juni 2022

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 2 juni 2022 finns på hemsidan. Logga in på hemsidan, klicka därefter på menyn För medlemmar, välj undermenyn Föreningen och klicka på Föreningsstämma.