Information om hur du ska agera om du har läckage på din balkong

Om du har problem med läckage på din balkong så ska du felanmäla det till JM@home.

Det har framkommit att det kan vara bristande fogning i plåten som kan vara orsak till läckage. Vid en felanmälan kommer JM att göra en bedömning och åtgärda eventuella brister av fogarna.