Lägenhetsförändringar

Det pågår flera ombyggnationer i lägenheter på Prismastigen 6. Detta leder till mer damm som påverkar ventilation och filter samt ökar risken för att filter sätts igen i fläktrummet.

Kontakta JM om du ska göra förändringar/ombyggnationer i din lägenhet. Telefonnummer: 020-731 731 eller skicka meddelande till: kundservice@jm.se

Kom även ihåg att större förändringar i lägenheten kan behöva ett godkännande från styrelsen. Läs mer om detta i 4. Lägenhetsförändringar i Trivselregler som finns på hemsidan: https://fyrtornet.smartbrf.se/allmant/bo-med-bostadsratt/trivselregler

Styrelsens e-postadress: styrelsen@brffyrtornet-dalenum.se