Påminnelse om att det inte är tillåtet att ställa eller förvara saker i gemensamma utrymmen

Med tanke på brandsäkerheten och allas trivsel är det inte tillåtet att ställa eller förvara saker i gemensamma utrymmen som entré, trappuppgång, våningsplan, källarutrymmen, förrådsgångar och soprum. Exempel på föremål som inte får placeras, inte ens tillfälligt, i trapphusen eller i något annat gemensamt utrymme: barnvagnar, kläder, skor, egna dörrmattor, rullatorer, cyklar, skidor, kälkar, väskor, kassar, soppåsar, kransar på ytterdörrar med mera.

Trivselreglerna finns på hemsidan. Klicka på menyn Allmänt, välj undermenyn Bo med bostadsrätt och klicka på Trivselregler. Länk direkt till sidan: https://fyrtornet.smartbrf.se/allmant/bo-med-bostadsratt/trivselregler.