Parkerade mopeder på Prismastigen

Mopeder ska inte parkeras på gångvägarna på Prismastigen. Så som det nu parkeras blir det svårt med framkomligheten för gående, barnvagn, rullstol, rullator med mera. Vänligen välj annan plats.