Trygghet

Det är många som bor i Brf Fyrtornet Dalénum. Med tanke på din och dina grannars trygghet uppmanar styrelsen att alla alltid ser till att låsa sina lägenhetsdörrar, även när man är hemma, och att vara uppmärksamma så att inte obehöriga kommer in i fastigheterna. Är du osäker på om en person bor i huset eller har ett ärende, ställ gärna en vänlig fråga, till exempel "Vem söker du?".

Tänk på att vara försiktig med att lämna ut koden till andra. Styrelsen planerar att byta kod till efter sommaren.